Actividade recente do site

19/01/2017, 03:34 Nuno Bizarro Sentieiro editado Início
19/01/2017, 03:34 Nuno Bizarro Sentieiro anexou 10anos.jpg a Início
21/11/2016, 10:40 Nuno Bizarro Sentieiro editado Início
21/11/2016, 10:40 Nuno Bizarro Sentieiro atualizado LeiriaCON.png
21/11/2016, 10:39 Nuno Bizarro Sentieiro anexou LeiriaCON.png a Início
06/09/2016, 08:58 José Rôla editado Quase nada
06/09/2016, 08:41 José Rôla anexou quase nada.jpg a Quase nada
06/09/2016, 08:41 José Rôla criado Quase nada
27/07/2016, 18:26 Nuno Bizarro Sentieiro editado Nuno Bizarro Sentieiro
27/07/2016, 18:22 Nuno Bizarro Sentieiro anexou pic2963522-1.jpg a Nuno Bizarro Sentieiro
21/12/2015, 13:32 Nuno Bizarro Sentieiro editado Contacto
21/12/2015, 13:32 Nuno Bizarro Sentieiro anexou button-gplus.png a Contacto
21/12/2015, 13:30 Nuno Bizarro Sentieiro anexou social-circle-google-plus-2-128.png a Contacto
19/11/2015, 14:41 Nuno Bizarro Sentieiro editado Início
19/11/2015, 14:40 Nuno Bizarro Sentieiro editado Início
19/11/2015, 14:38 Nuno Bizarro Sentieiro anexou LEIRIACON2016.jpg a Início
28/10/2015, 17:35 Nuno Bizarro Sentieiro editado Nuno Bizarro Sentieiro
28/10/2015, 17:32 Nuno Bizarro Sentieiro anexou pic2683981.jpg a Nuno Bizarro Sentieiro
23/09/2015, 06:38 Nuno Bizarro Sentieiro editado Codenames
23/09/2015, 06:37 Nuno Bizarro Sentieiro editado Codenames
23/09/2015, 06:36 Nuno Bizarro Sentieiro editado Codenames
23/09/2015, 06:36 Nuno Bizarro Sentieiro editado Codenames
21/09/2015, 09:03 Carlos Ferreira editado Codenames
21/09/2015, 09:02 Carlos Ferreira anexou pic2582929_md.jpg a Codenames
21/09/2015, 08:57 Carlos Ferreira anexou pic2666795_md.jpg a Codenames